Adatkezelési tájékoztató

A www.itechchallenge.hu domainen elérhető országos programozóversenyt népszerűsítő weboldal (továbbiakban ITech Challenge) üzemeltetése során a Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság (székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park), cégjegyzékszám: 01-20-000001, a továbbiakban: „Graphisoft”) és az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (székhely: 1094 Budapest Páva u. 13. 5. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-714023, a továbbiakban: „EcoSim”), személyes adatokat kezel. Az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Graphisoft és az EcoSim jelen tájékoztatóban ismerteti az adatkezelési tevékenysége legfontosabb jellemzőit.

A versenyeztetés során a Graphisoft SE és az EcoSim is adatkezelőként jár el, melynek során a résztvevők regisztrációját az EcoSim végzi, a verseny lefolytatásában az adatkezelők közösen vesznek részt. A verseny lezárását követően a karrier célú adatkezelést a Graphisoft SE egyedül végzi az érintett külön hozzájárulása esetén.

1. Regisztráció, versenyre jelentkezés 

Az ITech Challenge versenyen részt venni regisztrációt követően lehet. A regisztrációhoz, az ITech Challenge versenyre való jelentkezéshez, a verseny lebonyolításához az EcoSim szervező, MyAccount szoftverét használjuk, mely adatkezelési elveiről, a felhasználási feltételekről, adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, adatkezelés jogalapjáról, céljáról, adatok megőrzési idejéről, stb a myaccount.ecosim.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz bővebben. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságaidat ezen tájékoztató 18. pontjában találod.

2. A verseny lebonyolítása és adatátadás a Graphisoftnak

Az EcoSim az ITech Challenge versenyen résztvevők regisztráció során megadott személyes adatait a versenyre való regisztráció lezárása után átadja a Graphisoftnak a verseny lebonyolításához, az eredmények kiértékeléséhez és végül a nyeremények kiküldésének céljából, mely adatokat a Graphisoft megőriz a díjak kiküldéséhez szükséges ideig. 

Adatkezelő: EcoSim, Graphisoft

Jogalap: az érintett hozzájárulása

Cél: a verseny lebonyolítása: eredmények kiértékelése, díjak kiküldése

Megőrzési idő: versenyeztetés ideje alatt: eredmények kiértékeléséhez, díjak kiküldéséhez szükséges ideig

Kezelt adatok köre:

Azonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

A versenyen való részvétel során megadott egyéb adatok

További információkat az adatkezelésről myaccount.ecosim.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban olvashatsz.

3. Adattovábbítás a Graphisoft-nak

A Graphisoft és az EcoSim, mint üzleti partnerek, az egymással kötött szerződésük érvényességi ideje alatt az ITech Challenge verseny regisztrációjának lezártával személyes adatokat adnak át, az EcoSim a MyAccount rendszerben megadott személyes adatokat az érintett külön hozzájárulása esetén a Graphisoft-nak karrier célra átadja.

Adatkezelő: Graphisoft

Jogalap: az érintett hozzájárulása

Cél: alkalmas jelöltek toborzása (karrier)

Megőrzési idő: hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 1 év.

Kezelt adatok köre:

Profil
- vezetéknév (azonosításhoz)
- utónév (azonosításhoz)
- e-mail cím (azonosításhoz, információk közléséhez)
- telefonszám (a versenyek, programok során bizonyos esetekben szükség lehet)
- irányítószám (azonosításhoz)
- születési dátum (korod megállapításához, a rendszerünket 16 éven felüliek használhatják)

Tanulmányok
- középiskola (intézmény neve és végzés éve, karrier célokhoz)
- felsőoktatás (intézmény, szak, végzés éve, karrier célokhoz)

Beszélt idegen nyelvek
- nyelv és a tudás szintje (karrier célokhoz)

IT ismeretek
- IT ismeret és szintje (karrier célokhoz)

Munkahelyek
- Munkahely (cégnév, pozíció, pozíció szintje, iparág, időszak, karrier célokhoz)

Karrier célok (régió, kezdés dátuma, karrier célokhoz)

Az átadott adatokat a Graphisoft az adatvédelmi nyilatkozata alapján fogja kezelni, melyről bővebb információkat itt találsz. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságaidat ezen tájékoztató 9. pontjában találod.

4. Elérhetőség

Jelen tájékoztató 2021.09.06-tól érvényes.

Ha kérdésed merülne fel a személyes adataiddal kapcsolatban, írj az info@itechchallenge.hu e-mail címre vagy ha visszavonnád hozzájárulásodat. 

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (a továbbiakban: „Hatóság”).

A Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu